Category - State

State

Individual Freedom,Naveen and Propriety

Naveen Pattnaik has all statutory right to smoke costly cigarette and take the costliest whisky of the world,like I have the freedom to choose my food habit...

State

ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ଆଇନ ଉଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସର୍ବକ୍ଷମା ଲାଭ

ଆଜି ନଗରଉରନୟନ ବିଭାଗ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ ବୋନୋସ ଦେଇଛନ୍ତି ।ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଗୁଡିକୁ ସର୍ବାକ୍ଷମା ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଅନୁମତି ଦବାର...

Video

Pabitra Promo

Yoga & its benefits